Psikoterapist Fatih ORDU

Psikoterapist Fatih ORDU

Samsun / Türkiye

Uzman Psikolojik Danışman, Çift ve Aile Terapisti, Psikoterapist; Lisans eğitimini Uludağ Üniversitesinde (2001), Yüksek Lisans eğitimini Marmara Üniversitesinde  (2004) yapmıştır. Sistemik Çift ve Aile Terapisi/Psikoterapi eğitimini Almanya/IF Weinheim Enstitüsünden almıştır.

İnternet: www.fatihordu.com

E-posta: fatihorduu@gmail.com

 

 

1.OTORİTER (BASKICI) TUTUM

Otoriter tutumda çocuk aşırı derecede denetlenmekte ve ilgi, istek ve ihtiyaçlarına  az önem verilmektedir. Otoriter tutumu benimseyenler çocuğu, kendini yönetebilecek ve kendisi hakkında bazı kararları alabilecek güçte görmez. Çocukla ilgili her türlü kararı kendisi alır. Çocuğun bağımsız bir kişilik geliştirmesi, bireysel tercih ve davranışları desteklenmez.

 

Sistemik Psikoterapi, bireyin çevresiyle yaşamış olduğu geçmişteki yaşantılarına bağlı mevcut ilişkilerinde ortaya çıkan psikolojik yakınmaları değerlendirir ve  bu yakınmalara  ilişkin iyileşmeyi amaçlar. Genellikle çift ilişkilerinde ve aile ilişkilerindeki yakınmalarda yararlı olduğu kabul edilir.  Ancak bireysel yakınmalarda da yarar sağlamaktadır. Terapi sürecine ailenin bazı üyeleri de  iyileşme amaçlı olarak katılabilir.

Gelişim farklılığı olan bireylerle ilgili değerlendirmeler yapılmaktadır (23 Mayıs 2014 Engelsizsiniz Programı AKS TV)

 

Bizler, bir aile  içinde dünyaya geliriz, kendimizi bu aile içerisinde geliştirir ve kimliğimizi oluştururuz. İçinde bulunduğumuz kültürün belirlediği  yaşam tarzına uyum sağlayarak, yazılı olmayan kurallar doğrultusunda neyi, nasıl, neden ve ne zaman yapmamız gerektiğini öğreniriz.

Stres nedir ve nasıl fark edebiliriz? Neden stresi yaşıyoruz? Stresin yaşamımıza etkileri nedir? Stresle ilgili ne yapabiliriz? Soruları üzerinde bu yayında değerlendirmeler yapılmaktadır. (02 Ocak 2014 tarihli AKS Tv Günaydın Anadolu programı)

 

 

Sistemik Psikoterapi, bireyin çevresiyle yaşamış olduğu geçmişteki yaşantılarına bağlı mevcut ilişkilerinde ortaya çıkan psikolojik yakınmaları değerlendirir ve  bu yakınmalara  ilişkin iyileşmeyi amaçlar. Genellikle çift ilişkilerinde ve aile ilişkilerindeki yakınmalarda yararlı olduğu kabul edilir.  Ancak bireysel yakınmalarda da yarar sağlamaktadır. Terapi sürecine ailenin bazı üyeleri de  iyileşme amaçlı olarak katılabilir.

Sistemik Psikoterapide Ne Olur?

Bir çiftte veya ailenin bir üyesinde, genellikle aile içinde veya çiftler arasında bir zorluk yaşandığında bunun bireye olan etkileri sonucunda yakınmalar ortaya çıkar.  Bireyler birbirlerine karşı çift ve aile üyesi olarak nasıl davranırlar? Bu davranışlar arasında yakınmalara yol açanlar nelerdir? Yakınmalara neden olan davranışlar nasıl değişebilir? Değerlendirmeleri üzerinde çalışılır.  

Birey olarak yaşamınızda güçlük oluşturan bir durum olduğunda, sistemik bir terapist yakınmalarınız ve uyum güçlüklerinizle ilgili konularda   yaşam kalitenizi arttırmak amacıyla sizinle birlikte çalışacaktır.  Üyesi olduğunuz aile ve ilişkiler sistemi içinde, herkesin sizin yakınmanızla ilgili, kendini nasıl hissettiği, yakınmaya etkilerinin ne olduğu ve ilgili durumdan nasıl etkilendiği gibi konularda ayrıntılı olarak değerlendirmeler olacaktır. 

Sistemik psikoterapist çiftle, aileyle veya bireyle ilgili çalışırken bazı zamanlarda bir ekip olarak bulunabilir, bir veya iki yardımcı terapistle (ko-terapistle) birlikte çalışabilir. Çift ve aile ilişkileri içinde kişiler arasında ilgili yakınma, güçlük, karşısında farklı bakış açıları olabilir. Çift ve aileyle çalışılırken, birden çok terapistin süreç içinde yer alması, zorluk ya da problem etrafında geliştirilecek farkındalıklar konusunda genellikle yararlıdır. Sistemik psikoterapist, değişiminin, çözümün, parçası olarak oturumlar arasında danışanlara yapılacaklar üzerinde görüş belirtebilir. Bireye günlük yaşamında olanlar karşısında farklı bir bakış açısı geliştirebilir, kişinin aynı durumu farklı bir şekilde değerlendirmesine etki yapacak geribildirimler verebilir. Sistemik bir terapistle duygusal veya psikolojik zorlanmalarınızla ilgili bir çok konuda  çalışabilirsiniz.

 

 

Bizler, bir aile  içinde dünyaya geliriz, kendimizi bu aile içerisinde geliştirir ve kimliğimizi oluştururuz. İçinde bulunduğumuz kültürün belirlediği  yaşam tarzına uyum sağlayarak, yazılı olmayan kurallar doğrultusunda neyi, nasıl, neden ve ne zaman yapmamız gerektiğini öğreniriz.  Kiminle neyi konuşacağımızı, kime nasıl davranacağımızı, hangi durum karşısında hangi duyguyu yaşayacağımızı ve nasıl bir tutum takınacağımızı gibi bir çok tutum ve davranışımızı   içinde bulunduğumuz aileden ve bağlı bulunduğumuz kültürel yapılardan öğreniriz. Bunların arasından kabullendiklerimizi devam ettirir, kabullenmediklerimizi bir kenara bırakır ve buna göre  yaşamımızı sürdürürüz. Sistemik terapi yaklaşımına göre, bireyin tam olarak kendini anlaması ve bireyde değişimin ortaya çıkması için, birey ilişkiler bütünlüğü içerisinde ele alınmalıdır. Ailenin tüm üyeleri arasındaki karşılıklı etkileşim üzerinde çalışılırken kültürel özellikler süreçte göz önünde bulundurulmaktadır.  Terapi hizmetleri, sorunu yaşayan bireyin kendisiyle sınırlı kalmamaktadır. Bireyin yakınmalarıyla, ilişkili olarak ailenin  tüm üyeleri, terapiye katılır veya süreçteki etkileri kapsamlı olarak ele alınır. Aile,  bireylerin karşılıklı etkileşimde bulundukları bir bütündür ve kendine özgü bir sistemdir. Her sistemin kendine göre düzeni vardır. Ailenin, sistemin, kendine ait özelikleri üzerinde çalışılmadan bireylerin yakınmalarına ilişkin tutum ve davranışlarında değişim daha güçleşmektedir.  Sistemik psikoterapide bireyin  yakınmalarına ilişkin davranışları, içinde bulunduğu aile sistemiyle birlikte  ele alınmaktadır. Terapi sürecine, aile üyelerinin her birinin veya bazılarının fiziksel olarak katıldıkları da olabilir katılmadıkları da  olabilir. Her durumda, süreç içerisinde her üyenin etkileşimi üzerinde çalışılmaktadır. Sonuç olarak, bireyin içinde bulunduğu sistemin kendisinde veya algılanan sistemde ortaya çıkan değişimlerden sonra  yakınmalara ilişkin farklılaşmalar olmaktadır.

 

            Sistemik psikoterapide, çocuk, ergen, genç, yetişkin,  anne ve baba yakınmaları üzerinde çalışılmaktadır. Çift ilişkileri, nişanlılık süreci, evlilik öncesi ve evlilik süreci yakınmalarıyla çalışılmaktadır. Gelişim yetersizliği olan çocuklar, yetişkinler ve aileleriyle ilgili  çalışılmaktadır.  Bunların dışında yetişkinlere bireysel olarak sistemik psikoterapi hizmetleri verilmektedir. Sistemik psikoterapi diğer terapi yöntemlerine göre daha kısa sürelidir ve bireylerin yaşam kalitesinde iyileşmeye ve değişime odaklıdır. Bu terapi anlayışında kişi tek başına değerlendirilmez, bireyin yaşam kalitesini etkileyen, bireye uyum güçlüğü yaşatan çevresi de sürece katılır. Dolayısıyla değişim, bireyin çevresiyle birlikte gerçekleştirebileceği bir durum olarak karşımıza çıkmaktadır. Terapi sürecinde yakınmayı  etkileyen her bireyin sürece aktif   katılımı beklenilir, bu kişiler terapi sürecinde çalışılan  ilgili yakınmayla ilişkili olarak aile, arkadaş veya sosyal çevreden kimseler olabilir. Bazı durumlarda bu kişilerin sürece aktif katılım göstermediği durumlar olabilir. Bu durumda kişilerin algılanan etkileri  üzerinde çalışılabilir. Amaç, yakınmalara ilişkin olarak bireyin içinde bulunduğu sistemde veya algılanan sistemde değişimlerin ortaya çıkmasına katkı sağlayarak bireyin yaşam kalitesini arttırmaktır. 

 

Gelişim Farklılığı olan Çocuk-Yetişkin ve Ailelerine Yönelik Psikoterapi Hizmetleri

 • Aile içinde Uyum güçlükleri
 • Sosyal çevreyle uyum güçlükleri
 • Bireyin uyum güçlükleri
 • Gelişim farklılığına bağlı bireyde oluşan yakınmalar
 • Ebeveynlerin gelişim farklılığı olan çocuklarıyla ilgili yakınmaları
 • Eğitim ve bakımla ilgili konular
 • Gelişim farklılığının kabul edilmesiyle ilgili yakınmalar
 • Gelişim farklılığı olan çocukların ebeveynleri arasında yaşanılan yakınmalar

Cinsellikle İlgili Konulara Yönelik Psikoterapi Hizmetleri

 • İlişkide iletişim  sorunlarının cinselliğe olan etkilerine bağlı sorunlar
 • Çiftlerden birinin veya her ikisinin bedenini algılamasına bağlı yakınmalar
 • Partner uyumsuzluğuna bağlı durumlar
 • Bireyin cinsellikle ilgili işlevsel olmayan algılarına bağlı yakınmalar
 • Bağlı bulunulan kültüre bağlı işlevsel olmayan tutumlar

Ailelere Yönelik Psikoterapi Hizmetleri

 • Aile İçi İletişim güçlükleri
 • Ebeveyn tutumları
 • Eşler arası yaşanılan tartışmalar
 • Boşanma sürecindeki aileler
 • Boşanma sürecinin çocuk üzerindeki etkileri
 • Tek ebeveynli aile yakınmaları
 • Çocuk sahibi olamayan çift yakınmaları
 • Aile üyelerinin kaybı sonrası yaşanılan uyum güçlükleri
 • Aile üyelerinin sürekli sağlık sorunları
 • Yeni bebek sahibi olan çiftlerin yaşadıkları güçlükler
 • Ebeveynler arasında yaşanılan çatışmalar
 • Kardeş kıskançlıkları
 • Kardeşler arası şiddetli geçimsizlikler
Page 2 of 3