psikososyal riskler

 

 

İnsan ilişkilerinin karşılıklı olarak sağlıklı ve dengeli başlatılması ve sürdürülmesi tarafların birbirini kabul ve anlayışla karşılamalarına bağlıdır. Bireyin duygularını ilişki içerisinde olduğu bireylere anlatabilmesi, kendi haklarını savunabilmesi, kendine ters gelen istekleri çevirebilmesi, gerektiğinde başkalarından yardım isteyebilmesi, insanlarda iletişimde istenilen niteliklerdir.  Bu durum bireyin psikososyal gelişimi ve sosyal becerileri ile ilişkilidir.

Zarar verici maddeler ve bağımlılık süreci,  ailenin bağımlılık sürecinin gelişimine etkileri konularında değerlendirmeler yapılmaktadır. (31 Temmuz 2014 Ajans Gündem Haberaks Tv)