Aile ilişkileriyle ilgili konular

Aile ilişkileriyle ilgili konular (2)

SİSTEMİK TEMELLİ PSİKOEĞİTİM MODELİ

Problem ve Amaç

Bowen’a (1978) göre zaman içerisinde köken ailelerimizden fiziksel olarak ayrılmış olsak da, duygusal olarak birçok bağımlılığımızı ve çözümleyemediğimiz duygusal ilişkilerimizi gittiğimiz yeni yerlere ve yeni yaşantılarımıza beraberimizde götürürüz. Bu duygusal süreçler biz farkında olmasak da şimdiki hayatımızda varlıklarını ve etkilerini sürdürmeye devam eder.

 

 

1.OTORİTER (BASKICI) TUTUM

Otoriter tutumda çocuk aşırı derecede denetlenmekte ve ilgi, istek ve ihtiyaçlarına  az önem verilmektedir. Otoriter tutumu benimseyenler çocuğu, kendini yönetebilecek ve kendisi hakkında bazı kararları alabilecek güçte görmez. Çocukla ilgili her türlü kararı kendisi alır. Çocuğun bağımsız bir kişilik geliştirmesi, bireysel tercih ve davranışları desteklenmez.