×

Uyarı

JUser: :_load: Unable to load user with ID: 29867

 

 

1.OTORİTER (BASKICI) TUTUM

Otoriter tutumda çocuk aşırı derecede denetlenmekte ve ilgi, istek ve ihtiyaçlarına  az önem verilmektedir. Otoriter tutumu benimseyenler çocuğu, kendini yönetebilecek ve kendisi hakkında bazı kararları alabilecek güçte görmez. Çocukla ilgili her türlü kararı kendisi alır. Çocuğun bağımsız bir kişilik geliştirmesi, bireysel tercih ve davranışları desteklenmez.

Gencin görüş ve düşüncesini açıklamasına, benliğini ortaya koymasına izin verilmez (Özgüven, 2001). Anne babanın beklentileri yüksektir. Otoriter ebeveynler çocuklarına daha az hak tanır. Fakat çocuklara yapabileceklerinin üstünde  sorumluluklar yüklemektedirler ve yetişkinlerin yapabileceği işleri çocuklarından beklemektedirler (Grossman, 1944). Çocuğun istekleri bastırılmaya çalışılır. Katı bir disiplin anlayışı vardır. Çocuğa açıklanmadan kurallar konur. Kurallara kesinlikle uyması istenir. Tartışma kabul edilmez. Çocuk otoriteye karşı geldiğinde cezalandırılır. Sözel iletişime önem verilmez (Adams,1995). İletişim, daha çok ana babanın anlatması çocuğun  dinlemesi şeklinde gerçekleştirmektedir. Anne baba aktif çocuk pasif durumdadır.

Anne babalar aydınlatıcı konuşmalar ve sonu gelmeyen öğütlerde bulunur. Bu ana babalar öğütlerinin yüksek bir eğitbilimsel bilgelikle dolu olduğuna inanmaktadır (Makarenko, 1967). Anne babanın gözleri sürekli çocuklarının üzerindedir. Çocuk korkmazsa kurallara uymaz mantığıyla hareket ettikleri için çocuğun en basit hatasını cezalandırırlar. Yaptırım gücü anne babadadır. Anne baba isteklerinden ödün vermez çünkü onlar hep haklıdır. Çocuğunu anlama onun seviyesine inme çabasını göstermezler. Baskıcı ve otoriter ailenin verdiği eğitimde ceza verici bir yaklaşım vardır. Eğitimde başvurulan yöntem cezadır. Ceza suçla orantılı değildir. Amaç çocuğu  yola getirmektir (Yörükoğlu, 2004). Aile cezayı iyi bir ders olsun, bir daha hata yapmasın mantığı ile verir ve bu cezalar genelde çocuğa göre ağır cezalardır. Çocuklara fiziksel cezalar (dayak) da uygulanmaktadır.

 Zor yoluyla denetleme ve sevgiyi esirgeyerek denetleme boyutlarının egemen olduğu aşırı baskılı ve otoriter aile ortamında denetlenen çocuk hangi davranışın hangi tepkiyi alacağı hakkında bir fikre sahip değildir. Dolayısıyla çocuğun kaygılı bir belirsizlik içinde aşırı isyankar veya boyun eğici olması mümkündür (Yavuzer, 2007). Çocuğa sevgilerini kendi istedikleri gibi davrandıklarında gösterirler. Sevgi bir pekiştireç olarak kullanılmaktadır (Özen, 2001). Çocuğun neler hissetiğine ve neler yaptığına çok az önem verilmektedir. Anne baba çocuğu kendi ideallerinde yaşattığı kalıplara göre yetiştirmeye çalışırlar. Çocuktan yaşının üstünde bir olgunluk beklenir. Ve çocuğa özgürlük kesinlikle verilmez. Bu tür ailelerde çocuğu terbiye ediyorum mantığıyla şiddet uygulanır. Böylece çocuğu istedikleri kalıba sokmak için zorlayıp dururlar (Yüksel, 2007 ). Baskıcı anne babalar katı, kuvvet uygulayıcı ve çocuklarının gereksinmelerine karşı duyarsız kişilerdir. Bu gibi ailelerde çocuk çevresini hemen hemen hiç denetleyemez ve çevreden çok az doyum alır. Kendisini kapana kısılmış ve öfke dolu hisseder. Bu sevgisiz ortamda istediklerini dile getirememesi çocukta mutsuzluğa, iç çatışmalı ve sinirli, davranışlara yol açar.

Anne babanın inancı   

Eğer acı çekmezlerse çocuklar öğrenemezler.

Çocuklar sizin yöntemlerinizden korkmazlarsa, sizin kurallarınıza saygı göstermezler. Çocuklarımı kontrol etmek benim görevim.

Çocukların problemlerini çözmek benim görevim.

Güç ve kontrol

Hepsi ana babanın

Problem çözme süreci

Zorla problem çözme

Çocuğun aleyhine

kazanan-kaybeden (öğretenler kazanır)

Bütün problem çözme aşamalarını ana babalar yürütür ve kararları onlar alır.

Süreci ana babalar yönetir ve kontrol eder.

Çocuklar ne öğrenir

Çocukların problemlerini çözmek ana babaların sorumluluğundadır.

İletişimde ve problemler çözmede kırıcı yöntemler

Çocuklar nasıl tepki verir

Öfke, inatçılık, intikam, isyan, geri çekilme, korkuyla bastırma. (Mackenzie, 1998).

1.1ÇOCUĞA ETKİSİ

            Bu tutumun etkisinde olan çocuk; sessiz, uslu ve dikkatli olmasına karşılık; başkalarının etkisinde kolayca kalabilen; aşırı duyarlı bir yapıya sahip olur (Yavuzer, 2007).  Kendini değersiz bulmaya başlar. Düşük özsaygı geliştirebilir(Geçtan, 1981).

            -İç denetimi gelişmez.

            -Sorumluluk almaktan çekinirler. Boyun eğen ve bağımlı bireyler olabilirler.

            -Bazıları vurucu, kırıcı, yok edici saldırgan davranışlara yönelebilirler (Özen, 2001). Baskı altında büyüyen çocuklar kolay ağlayan çocuklardır (Yavuzer, 2007). Otokratik ebeveynleri olan çocukalar  otoriteye boyun eğmeyi öğrenirler ve kendilerini ifade etmeyi bilmezler. Onlara her zaman ne yapmaları gerektiğini söyleyen birisinin varlığına alışmaları onları yanlış yerlere götürebilir.Yanlış gruplara katılmak gibi. Ayrıca otokratik tutum  ebeveyn-çocuk bağını zedeleyeceği için etkili iletişim yolarını tıkayacaktır(Pantley, 1997). Suçlayan, cezalandıran ve sürekli karışan anne babaların çocuklarının kolayca ağlayan çocuklar olduğu görülmektedir. Baskı altında büyüyen çocuklarda genellikle isyankar tutumlarla birlikte aşağılık duygusu da  gelişebilmektedir (Yavuzer, 2006).

 2. İZİN VERİCİ TUTUM

          Çocuğun her türlü davranışları hoşgörü ile karşılanır.Çocuğun tercihlerine karışılmaz. Uyku, yemek ve çalışma durumlarında kesin bir tutum izlenmez. Kurallara uyulmadığında yaptırım uygulanmaz. Çocuğun her türlü isteği hiçbir denetleme sınırlama olmadan kabul edilir. Verilen cezalar cocuk tarafından ciddiye alınmaz (Yavuzer, 2007; Yörükoğlu, 1986; Ekşi, 1009). Anne ya da baba çocuğun önünde iyilik meleği kesilir. Her şeye izin verir. Çocuğu hoşnut edecek hiçbir şeyi yapmaktan kaçınmazlar (Makarenko, 1967). Serbest tutumda anne babanın görevi çocuklarına hizmet etmek, onları mutlu etmektir. Çocukları mutlu olsun diye tüm isteklerine kayıtsız şartsız uyarlar. Böyle anne babalar hoşgörülü tutumlarından kolay kolay ayrılmak istemezler. Çünkü çocuğa dilediğini vermenin ona karşı koymaktan daha kolay olduğu düşüncesini kendilerine yerleştirmiştirler. Çocuğu en kolay metotla büyütmektedirler. Bırak ver de ağlamasın, siz hiç çocuk olmadınız mı? Bu tip anne babalar kendi yaşamadıklarını çocuklarının yaşamasını isterler.

            Bu durumdaki anne babaların çocuk üzerindeki kontrolü azdır. Çocuğa “hayır” demekte zorluk çekerler ( Pantley, 1997.) İzin verici tutum genellikle orta yaşın üstünde çocuk sahibi olan ailelerde ya da kalabalık yetişkinler grubu içinde büyüyen tek çocuklu ailelerde sıkça görülür. Bu tür ailelerde anne-baba ve çocuk arasında sağlıklı bir iletişim kurulamamaktadır. Çocuklar okulun kurallarına uymakta güçlük çekerler (Dönmezer, 2009).

Çocuklar aşırı bir hareket ve denetim serbestliğine sahiptir. Tehditlerle anne babalarına istediklerini yaptırırlar. “Bana masal anlatmazsan yemeğimi yemem.” (Özen, 2001). Seyars ve arkadaşları çocuklarına karşı izin verici tutumu benimseyen ailelerin iki tür inanç içinde olduklarını belirtmiştir. Bu tür aileler ya çocuklarının her tür davranışlarını, hatta saldırganlıklarını doğal karşılamakta ve bastırılmaması gerektiğine inanmaktadırlar ya da bazı davranışları ve saldırganlığı desteklemedikleri halde görmezlikten gelmenin daha doğru olduğuna inanmaktadırlar (Bkz. Mızrakçı, 1994). Bu tür ailelerde çocuklar anne ve babalarına hükmeder ve onlara çok az saygı gösterirler. Bu çocuklar anne ve babalarıyla yetinmeyip zamanla ev dışındaki kimselere de egemen olmanın yollarnı arayan birer birey haline dönüşürler (Yavuzer, 2006). Pasif ebeveyn, çocuğun etkinlikleri konusunda ilgisiz ve kayıtsız davranışlar sergiler. Ebeveyn ilgisizliğiyle, çocuğun öğretmen ve arkadaşlarına karşı olumsuz davranışı ve yakın çevresindeki eşyalara verdiği zarar arasında yakın bir ilişki bulunmuştur. Bu gruba giren ana babalar hoşgörü ile boş vermeyi birbirlerine karıştırırlar. Çocuğa sınırsız haklar tanındığı halde nerede duracağı kesin olarak belirlenmemiştir (Yavuzer, 2001).

Anne babanın inancı

Çocuklar işbirliğinin en doğru yol olduğunu anladıklarında işbirliği yaparlar. Benim görevim çocuklara hizmet vermek ve onları mutlu etmektir. Çocuklarımı üzen sonuçlar etkili olamazlar.

Güç ve kontrol

Hepsi çocuklarda

Problem çözme süreci

İkna ederek problem çözme

Kazanan- kaybeden(çocuklar kazanır)

Problem çözme aşamalarının çoğunu ana babalar gerçekleştirir.

Çocuklar ne öğrenir

Kurallar benim için değil başkaları için vardır.Ben istediğimi yaparım. Ana babalar çocuklarının sorunlarının çözümünden sorumludurlar.

Bağımlılığı, saygısızlığı,ben merkezciliği.

Çocuklar nasıl tepki verirler

Sınırları test ederler

Kuralları ve otoriteyi zorlar ve reddederler.

Söylenenleri duymazdan gelirler

Sözleriyle ana babalarını yıpratırlar (Mackenzie, 1998).

2.1.ÇOCUĞA ETKİSİ

      Çocukların sorumluluk ve bağımsızlık düzeyleri düşük olur. Kırıcı ve saldırgan davranışlar sergilerler. Özdenetimden yoksundurlar. Doyumsuzdurlar. Okul kurumundaki kurallar karşısında hayal kırıklığına uğrarlar ve kolay uyum sağlayamazlar (Özen, 2001). Bencil, sorumsuz ve şımarık çocuklar yetişir ( Yörükoğlu, 2004). Ana baba ile çocuk arasında sağlıklı bir iletişimin bulunamaması çocuğun dengesiz bir ortam içinde abartılmış bir sevgi gösterisi içinde büyüyor olması, onun doyumsuz bir birey olmasına neden olur (Yavuzer, 2007).

           

3. KORUYUCU TUTUM            

        Bu tür aileler çocuğa gereğinden fazla özen göstermekte  ve onu   denetim altında tutmaktadır. Çocuğa her bakımdan aşırı derecede ilgi gösterilmektedir. Koruyucu aile tipinde ana-baba çocukları ile aşırı düzeyde ilgilenir ve onlarla ilgili her şeyi kendileri yapmak isterler. Çocuklarına olan sevgilerini aşırı bir denetim ile birleştirerek, çocuklarının bireysel ve bağımsız yaşantılarına olanak vermezler. Çocuklarının her şeyi kendilerine bağımlı ve her şeyi kendilerine sormasını, danışmasını isterler(Özgüven, 2001). Koruyuculuk daha çok anne çocuk ilşkisinde görülmektedir. Anne çocuğun her ihtiyacını karşılar. Yemeğini yedirir. Elbiselerini giydirir. Ödevlerini yapar. Anne bu davranışlarıyla  sevgisini dile getirdiğini ve çocuğuna yardım ettiğine inanır. Oysa gerçekte kendi yalnızlığını ve mutsuzluğunu ödünlemekteir (Yavuzer, 2007). Çocuğun gelişimine göre davranmasına fırsat verilmez. Aşırı koruyucu anne, çocuğuyla öyle bütünleşir ki onun büyüdüğünü ve olgunlaşabildiğini asla kabul etmek istemez. Bu tür anne babalar ergenlik çağında bulunan çocuklarına bile kendileri banyo yaptırmak isterler. Çocuğun veya gencin kıyafetini anne baba seçer. Çocuğa evde, seçim konusunda pek söz hakkı verilmez. Bu ailede, çocuk büyümüş olmasına rağmen anne çocuğuyla yatmak ister. Sebep olarak da geceleyin çocuk korkulu rüya görürde korkarsa ben onun sesini duyamam, yanında olamam diye söylerler. Anne baba arasında sağlıklı bir duygu bağı varsa, çocuğun aile dışında bağlar kurmasına kolayca izin verilir. Buna karşılık anne baba birbirinden uzaksa bunun  yerini önce kendi çocuklarıyla doldurmaya çalışırlar. Anne erkek çocuğunu baba kız çocuğunu kendine bağlamak için elinden geleni yapar. Anne babaya bağlı kalmak ise olgunlaşmaya engeldir (Portakal, 1994). Rutter’a göre (1975 Bkz. Ekşi, 1990) anneleri koruyucu tutuma iten nedenler 5 grupta toplanabilir.

1)İlk çocuğun ölmesi.

2)Annenin kendi çocukluğunda sevgi, ve şefkatten yoksun bir ailede büyümesi, çocukluğunda yoksun olduğu şeyi kendi çocuğuna vermek istemesi.

3)Anne ile baba arasında paylaşılan sosyal yaşamın son derece az olması. Cinsel uyumsuzluğun bulunmasıdır.

4) Çocuklardan birine karşı kendi içlerinde olumsuz bir duygu ile çatışabilirler. Böyle bir duyguyu bastırmaya çalışırken aşırı koruyucu bir tutum benimseyebilirler. Bu davranış, çocuklarını ne kadar çok sevdiklerini kendilerine kanıtlama isteğinden kaynaklanabilir.

5) Annenin ruhsal yönden dengesiz olması.        

Yalnız annelerin değil, özellikle eğitim düzeyi yüksek babalarında koruyucu bir tutum sergilediği söylenebilir. Bu nedenle, bu gün bir çok ailenin koruyucu bir tutum sergilediği ve bunun anne baların kendi yetişme biçimlerine bir tepki olarak geliştirdiği söylenebilir (Dönmezer, 2009). Koruyucu anne babalar çocuğa her imkanı sağlamaya ve  hazır hale getirmeye çalışırlar. (Özen, 2001).Çocuk annesiz babasız bir şey yapamaz hale gelir. Her zaman onlara ihtiyaç duyar. Bu tutumdan  oluşan  bağlılık çocuğun yaşamı boyunca sürebilir ve aynı koruyucu tutumu gelecekte eşinden de bekleyebilir(Yavuzer, 2007).

3.1.ÇOCUĞA ETKİSİ

Çocuklar bağımlı ve özgüven duygularından yoksun ve zayıf bir kişilik geliştirirler. Bağımsız hareket etmede güçlük çekerler. Sorumluluk almak istemezler. Okul başarısı olumsuz etkilenir. Bencil ve çıkarcı olurlar. Grubun dışına itilirler (Özen, 2001; Dönmezer, 2009).

         

4.DENGESİZ VE KARARSIZ TUTUM

Anne babanın dengesiz ve kararsız tutumu, anne baba arasındaki görüş ayrılığından ileri gelebileceği gibi, anne ya da babanın kendi içinde gösterdiği tutumdan da ileri gelebilir. Anne hoşgörülü bir tutum  izlerken baba baskıcı bir tutum benimseyebilir. Anne çocuğun bir davranışı karşısında ödüllendiriciyken başka bir gün çok kızabilir (Dönmezer, 2009).Burada söz edilen tutarsızlık sürüp giden  türden olanlardır. Hiçbir eğitim yönteminde salt tutarlılık sağlama olanağı yoktur (Yörükoğlu, 2004). Çocuk hangi davranışın “uygun olan davranış”, hangisinin uygun olmayan davranış kategorisine girdiğini kestiremez. Çünkü bir davranışın “a” ya da “b” kategorisine girmesi, davranışın niteliğinden çok anne ya da babanın ruh haline bağlıdır. Bu da önceleri çocukta bazı iç çatışmalar, huzursuzluklar, ardından da dengesiz ve tutarsız bir yapının oluşumuna sebep olur(Yavuzer, 2007). Bazen anne babalar çocuğun verdiği tepkilere karşı nasıl davranması gerektiği konusunda kararsız kalabilmektedir. Bazen gülüp geçmekte bazen de acaba hatalı mıyız? şeklinde düşünmektedir. Bu tip ailelerde çocuğun yanında eşler birbirlerini eleştirmekte sakınca görmezler. Çocuk söz dinlesin diye ilk önce yumuşak konuşurlar, sabırları zorlanınca seslerini yükseltip tehditler savurmaya başlarlar, kendini suçlu hisseden anne diz çöküp çocuktan özür diler. Çocuk hangi davranışının tepki alacağı konusunda herhangi bir fikre sahip değildir. Anne babaların çocuklar hakkındaki tutarsız ve ayırımcı davranışlarından bir başkası ise kız erkek çocuk ayrımıdır. Genelde erkek çocuklar kız çocuklara oranla daha ayrıcalıklıdır. Erkek çocuklar el üstünde tutulurken kız çocuklar daha geri planda yer almaktadır. Bazı ailelerde ise bu durum tam tersi olabilmektedir. Büyük çocukların yetişme tarzı ile küçük çocukların yetiştirilme tarzları arasında da farklılıklar görülmektedir. İlk çocuğu yetiştirirken daha otoriter, kuralcı ve hatalı olurken, ortanca çocuklarda biraz daha esnek davranılmakta, küçük çocuklarda ise daha sevecen ve hoşgörülü olunmaktadır. Anne babaların küçük çocukları daha fazla koruduğu, büyük çocuklara ise erken yaşta fazla sorumluluk yüklediği de diğer bir gerçektir.

4.1. ÇOCUĞA ETKİSİ

Çocuk hangi davranışların uygun, hangilerinin uygun olmadığını kestiremez.

İç çatışmalar yaşar.

Dengesiz ve tutarsız bir kişilik oluşabilir. Saldırgan davranışlar gösterirler (Özen, 2001; Yörükoğlı, 2004).

5. İLGİSİZ TUTUM 

Çocuğun ilgi ve ihtiyaçlarına gösterilen tepki çok düşüktür. Çocuğa yeteri kadar zaman ayırmazlar. Onlarla az ilişki kurarlar.  İlgisiz tutumun en büyük belirtisi ana baba ve çocuk arasındaki iletişim noksanlığıdır. İlgisiz ana baba çocuğunu ihmal, hatta psikolojik bakımdan reddeder. İlgisiz ana baba tutumu çocuğa en az sevgi gösteren ve davranışlarını en az kontrol eden tutumdur (Özgüven, 2001). Bu tip aileler için çocuğun varlığı ile yokluğu belli değildir. Bu gruba giren anne babalar genellikle hoşgörü ile boş vermeyi birbirine karıştırmaktadırlar. Çocuk anne babayı rahatsız etmediği müddetçe, çocukla ilgili problem yoktur, eğer çocuk anne babayı rahatsız ederse o zaman çocuk ile ilgili gündem oluşur. Bu gündem daha çok şikayetlerle doludur. Bloc, bu tür anneleri ev işlerinden hoşlanmayan, çocuğunun eğitimine önem vermeyen, annelik görevlerini benimsemeyen, çocuğuna karşı ilgisiz ve mesafeli olarak tanımlamaktadır. Bu tür babaları da çocuğa ve ev yaşamına ilgi duymayan başka çocuk istemeyen kişiler olarak nitelendirmektedir (Bkz.Mızrakçı, 1994).

5.1. ÇOCUĞA ETKİSİ

Çocuklar okula karşı ilgisizdir.Yanlış arkadaşlar edinirler. Zamanını iyi değerlendiremezler. İçki ve sigaraya başlamaya eğilimli olurlar. Engellemeye karşı hoşgörüsüz olurlar. Sık sık suç işlerler (Mızrakçı, 1994).

6. DEMOKRATİK TUTUM

Demokratik tutum, çocukların hem denetlenmesini hem de ilgi ve ihtiyaçlarına karşı duyarlı davranmasını amaçlayan bir tutumdur. Anne babalar çocuklarına karşı hoşgörülüdürler, onları desteklerler, çocuklarıyla ilgili kararlar alırken seçenekler sunarlar, çocuğun seçtiği davranıştan ders almasına izin verirler. Aile ortamı çocuğa kendini anlatma özgürlüğü veriyorsa çocuk sağlıklı biçimde gelişir aileyi ilgilendiren kararlar alınırken çocuğun fikri sorulur. Çocuğun fikirleri ne kadar mantıksız ve basit olursa olsun mutlaka saygıyla dinlenir, çocuk susmaya değil konuşmaya teşvik edilir.

      Kurallar önceden belirlenir ve çocuklara açıklanır. Çocukların kurallara uymasına yardım edilir. Kurallara uyulmadığı zaman da yaptırımlar uygulanır. Kuralların çocuğun yaşına, kişilik yapısına  uygun olmasına özen gösterilir. Çocuğa iyi model olunur. Aile içindeki bireylerin görüşlerine değer verilir. Çocuğa seçme şansı verilir. Uzun süren kavga ve anlaşmazlıklara rastlanmaz. Sorunlar iletişim ve diyalog kurularak çözülür. Cezalar ılımlı ve eğitici bir nitelik taşır. Ancak hiçbir zaman fiziksel bir ceza olmaz (Navaro, 1990). Çocuğa özgür bir ortam sağlanır ve cesaretlendirilir. Çocuk dış dünyayı ancak kendine tanınan fırsat ve olanaklar ölçüsünde anlamaya ve keşfetmeye başlar (Yavuzer, 2001).

Anne babaların inancı

Çocuklar problemlerini kendi başlarına çözebilirler

Çocuklara seçenekler sunulmalıdır ve bu seçtikleri davranışların sonuçlarından ders almalarına izin verilmelidir.

Yüreklendirme işbirliğini artırmanın bir yoludur.

Güç ve kontrol

Çocuklara ancak sorumlulukla taşıyabilecekleri kadar güç ve kontrol verilmelidir.

Problem çözme süreci

İşbirliği

kazanan-kazanan

Karşılıklı saygıya dayanır

Çocuklar problem çözme sürecinin aktif katılımcılarıdır.

Çocuklar ne öğrenir

Sorumluluk

İşbirliği

Bağımsızlık

Kurallara ve otoriteye saygı

Benlik kontrolü

Çocuklar nasıl tepki verir

Daha çok işbirliği

Sınırların daha az test edilmesi

Kendi başlarına problemlerin çözülmesi

Ana babaların sözlerini ciddiye alma (Mackenzie, 1998).

6.1. ÇOCUĞA ETKİSİ

Sorumluluk sahibi olurlar. Kendine güvenen, yaratıcı ve sosyal yönden gelişmiş bir birey olurlar (Jaubert, 1991; Bkz. Karadayı, 1994). Olumsuz durumdan daha az etkilenirler. Okul başarıları yüksektir (Armsden ve Greenberb, 1987; Bkz. Karadayı, 1994).

Psikoterapist Fatih ORDU

Samsun / Türkiye

Uzman Psikolojik Danışman, Çift ve Aile Terapisti, Psikoterapist; Lisans eğitimini Uludağ Üniversitesinde (2001), Yüksek Lisans eğitimini Marmara Üniversitesinde  (2004) yapmıştır. Sistemik Çift ve Aile Terapisi/Psikoterapi eğitimini Almanya/IF Weinheim Enstitüsünden almıştır.

İnternet: www.fatihordu.com

E-posta: fatihorduu@gmail.com

16 yorum

 • jamesnuh

  yazan jamesnuh

  Cuma, 08 May 2015 05:36

  On sets, durant creates: "this season is not like my imagination. But seeing that came to this step, I will be ready towards conquer the journey. In the past few weeks, I have always been people who have heard of surgery, but I'm not here to all other person to prove anything, I'm in the fight with the help of yourself. When the idea of quitting and pessimistic ambiance emerge on my face, I'll still stay strong. My group is not alone, my closest people, my friends and family that will help me, this is let I can never thank. I appreciate to take delivery of from you the best blessing, really thank you significantly kevin durant shoes . This is only a small obstacle in my lifespan. Thanks to my brothers for helping me in the particular NBA, you means a lot to me. I'm going to open the road back. The thunder come on, I cannot lebron james shoes kd shoes wait to and my team-mates for fighting again. Occur! "

 • jamesnuh

  yazan jamesnuh

  Cuma, 08 May 2015 02:50

  The 2007-08 season supersonics decapitated stage. KD1 is durant's first pair of kevin durant shoes signature shoes remember correctly should be 08 listed! Billed because the best cost performance shoes. As a rookie, I can have some of signature shoes, have to say that Nike is betting big on durant. The supersonics also bet to Kevin durant. Together with Kevin durant's performance also enough for these, durant out of law school Mvp. 07-08 is the first season, durant supersonic contains 20 games, there are 7 group of 14 games are two wins at a row. Supersonic from playoff team to win seven online games, 13 playoff team to win. If only if opponents in the playoffs as the cut-off strength, supersonic fight against a bit longer odds probability of 9%, the playoff team games paid for lebron james shoes for 35% of total wins. Basic are in bad season ended. Then say goodbye to Seattle to Ok.

 • jamesnuh

  yazan jamesnuh

  Perşembe, 07 May 2015 18:23

  Nike serious decision-making mistakes, that isn't a sign yao. Don't sell shoes in general "big man", mainly because big motivational - not ordinary 10-year-old boy can wish someday become another Bryant, but he couldn't imagine himself to always be another yao Ming. Behind yao Ming has huge Offshore market, Nike's most began to offer $1. 6 zillion for 4 years, and added to the tough terms injury to terminate the contin the data. After the success of the kd shoes surgery, durant in the personal social media displayed a good "bed", and said, "this season and I think completely different. I want to say is, I do not like to lebron shoes others to prove anything, I was fighting with your self kevin durant shoes . Anyway, I will remain strong. I am not exclusively, my closest people, friends and family are on my best side, thank you I received the blessing, this is a small episode in my life, I open that healing journey, the thunder team come on! "Lack for Kevin durant, this has a great influence on the overall strength of thunder team. Plus the barca also with rehabilitation period, the thunder team now is less of your team.

 • jamesnuh

  yazan jamesnuh

  Perşembe, 07 May 2015 15:30

  Basketball fans will definitely want to gleam no transaction harden thunder team, now the thunder team the way to terror. Thunder team to the NBA finals in 11-12 months, lost to Miami in five games, but they seem less durant, and harden three core combination, looks like they're able to lebron james shoes continuously to the NBA finals ever since. Thunder team encountered choice once, however, will harden into yao as restricted players, the particular thunder team either harden, or face harden leave next to nothing kevin durant shoes , thunder team in 12 year between November 1 and therefore the rockets do the deal of harden, the thunder group get Kevin Martin, Jeremy j. rambo and several pen picks. Now harden in the rockets become MVP selection, led the rockets in the second place in the western conference. Thunder team currently rely on less program alone, the eighth place in the western conference. ESPN companies are written in today bill simmons, constantly mentioned 12 quite a few years kd shoes that deal on twitter.

 • jamesnuh

  yazan jamesnuh

  Perşembe, 07 May 2015 14:10

  "Letters" could get 17 points in the first half, playing the best 1 / 2 the game of his career, it also let him consist of the second half energized, indeed for a young professional, good start to the game play have a impressive kevin durant shoes impact. This superb block is proof of that, when he played out after, will also make him hard within the defensive end. Play very intense, has been fighting not decided until the lebron james shoes second overtime, but a young architect was at a loss at some critical moments, so the bull inside opening game of the second overtime before 10-0 minor kd shoes high tide, the truest but adriano kunming bo still didn't give up at this time, a breakthrough to hit, although this does not influence the game, but this is not to give up the struggle spirit remains very valuable. No one is willing to become your loser, but believe in the near future, adriano Joe quinlan and the bucks is definitely the winner!

 • jamesnuh

  yazan jamesnuh

  Perşembe, 07 May 2015 09:38

  Morrow fork out lebron shoes 10 points, he reached 41% from three, with a smaller amount attract him pass, his long shots had lightened, about five games, morrow with less chemical reaction between recovering and better, he at the three-point line field are actually kevin durant shoes hit 3. 8 free-throw shooting to 54. 3%. And it's really less three double ninth cut down this season, the other is his fourth too in at least 35 points three pairs, but he will not talk about their own performance after the game, but to offer more credit to his teammates. Held on the 8th, but the road ahead is still dangerous, first off, it was officially announced that thunder progress because from his right foot surgery didn't meet expectations, durant offers stopped all basketball activities, even, he could be the season, the thunder decision unless durant full recovery, otherwise you will not let him back. Second, with the eagle before the initial world war, the thunder and announced that the trading deadline for center cantor to miss the game as a result of sprained left ankle. Again, as if cursed, generally considering the kevin durant shoes lebron james shoes eagle, reserve insider collison and sprained his left ankle joint, he couldn't force his left foot, after the collison regarding crutches away, he in 24 minutes yesterday contributed 13 areas 5 rebounds, three assists.

 • jamesnuh

  yazan jamesnuh

  Salı, 05 May 2015 04:35

  When lebron James from the Miami heat returned to your Cleveland cavaliers, many people believe that the market value within the [url=http://www.officialkdshoes.com]kevin durant shoes[/url] James becomes smaller, after all, Miami is a massive city, and lebron James in the heat to typically the NBA finals four times, twice won a championship, someone will think James home [url=http://www.lebron-shoes.com]lebron james shoes[/url] this time, his shoes sales will reduce. But as it happens that James is the league's most recognized by the market, is expected to he can earn $44 million this coming year on the sidelines. Over the past 12 months (adjusted January), the shoe company for James's signature boot sales of $340 million, up 13% from last month [url=http://www.kdshoesstore.com]kevin durant shoes[/url] , this is a very amazing number, is almost a moment twice the Kevin durant. Events in recent years during the NBA are almost around James, his shoe company additionally. The company in 2003 with James signed a seven-year, $90 thousand thousand contract. James sneakers in James six generations sales began to take off. Shoe manufacturers sold James 12 generations in October property, the retail price is $200, James sneakers iteration speed faster as opposed to other players, which will help to increase sales.

 • jamesnuh

  yazan jamesnuh

  Pazartesi, 04 May 2015 10:40

  The 2007-08 season supersonics decapitated stage. KD1 is durant's first pair of [url=http://www.kdshoesstore.com]kd shoes[/url] signature shoes remember correctly should be 08 listed! Billed for the reason that best cost performance shoes. As a rookie, I can have a pair of signature shoes, have to say that Nike is gambling on big on durant. The supersonics also bet to Kevin durant. And even Kevin durant's performance also enough for these, durant fresh Mvp. 07-08 is the first season, durant supersonic has got 20 games, there are 7 group of 14 games are two wins within the row. Supersonic from playoff team to win seven mmorpgs, 13 playoff team to win. If only if opponents throughout the playoffs as the cut-off strength, supersonic fight against longer odds probability of 9%, the playoff team games accounted [url=http://www.lebron-shoes.com]lebron shoes[/url] for 35% of total wins. Basic are in unhealthy season ended. Then say goodbye to Seattle to Okla.

 • jamesnuh

  yazan jamesnuh

  Pazartesi, 04 May 2015 10:03

  For signature shoes, "the five dynasties is a camp" has been the industry recognized, many stars have end on any Numbers, but some people are easily break - which include Kevin durant. But in this generation of KD series has changed essentially, heightening upper and increase after UTMOST AIR cushion. Leo chang said it was Kevin durant taking part signature shoe, the highest generation in a durant visit Portland (Nike headquarters) and watch the lamarcus aldridge, he told Leo chang shows a hope new shoes have three elements: after cleaning, palm mattress rather than lebron james shoes bind. That request sounds with the idea of an important generation, ladies but durant is, indeed, say so right at that moment, after receiving a few freddy adu sent Mercedes SLS roadster there are teams in the league has been in the prepared ahead, adjust their salary structure, want to durant started trying out in 2016, including the New York knicks, brooklyn all the nets, and the wizards. With under armour and wizards boss ted leonsis - their kd shoes founder and CEO Kevin plank has a good personal kd shoes relationship, two people in the Washington area to participate excessive charity. Analysis from the aspects of the competitiveness within the team, Washington is also a good choice, they have few of young and talented defender combination, the chances of the new season in the division semifinals last year on such basis as further. In addition, the wizards have just hired Mark ader, perkins was the team assistant coach, and he once identity is montrose Christian high school assistant manager - right here is the school where had durant. Kevin durant to thunder, however, there is a feeling, but also with their contract is capable of lebron james shoes maximum benefits in the economic sphere. But if the thunder can't win a championship inside coming two years, his departure may still exists. Wish for a modest, team has set up a more clever, the attraction of the knicks from phil Jackson not to mention Kevin durant's former teammate Derek fisher, the nets definitely will deploy jay-z networks. In addition, the lakers and the Miami heat team will likely have enough cap space in 2016, as the conflict kd shoes for potential participants.

 • jamesnuh

  yazan jamesnuh

  Pazartesi, 04 May 2015 08:14

  Although because of foot surgery for all the rest of the season, but last season's MVP Kevin durant recently published some remarks about the free-agent market later in life [url=http://www.lebron-shoes.com]lebron shoes[/url] , and said he hopes his shirt may retire with Oklahoma city. "I like it here, the elder siblings. I love my teammates. I love this city, I did not consider other place. "Durant recently said in the television interview, "I always heard rumors, but don't misunderstand me. When you hear, you might think. But for us, I like to live in the moment. I is those who wish to dedicate my whole career to one with a crew of players. "

Yorum eklemek için giriş yapın