Çocuk ve Ergenlerle ilgili konular

Çocuk ve Ergenlere Yönelik Psikoterapi Hizmetleri

 

 • Çocuk veya ergenin Uyum güçlükleri
 • Akranlarla iletişim güçlükleri
 • Çocuk ve ergenin kendine veya çevresine zarar verici davranışları
 • Yalan söyleme
 • Tırnak yeme
 • Altına ıslatma
 • İnatçılık ve tutturma davranışları
 • Okul başarısızlıkları
 • Sınav Kaygısı
 • Öğrenme Güçlükleri
 • Ders çalışma alışkanlıkları
 • Özgüven yetersizlikleri
 • Özerk davranmada zorlanmalar
 • Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu
 • Yeme güçlükleri
 • Uyku yakınmaları
 • Konuşma güçlükleri

 

Yorum eklemek için giriş yapın